» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก (Import & Export Officer)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» พนักงานบัญชี
» Q.C.
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานสโตร์
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
 
เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก (Import & Export Officer) 1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (หากสามารถสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ดำเนินงานด้านเอกสารการนำเข้า-ส่งออก
มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น การสื่อสารดี สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ตอบข้อซักถามลูกค้าได้
หากมีประสบการณ์ทางด้านการติดต่อประสานงานนำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์พร้อมที่จะเรียนรู้งานด้านการนำเข้า-ส่งออก
 
กรอกใบสมัครงาน