พริกไทยเม็ดดำซาเช่
ขนาดบรรจุ
 
1. ซาเช่ละ 12 กรัม ( 20 ซาเช่/แผง )
 
 
  กลับ