ข้าวคั่วทรงเครื่อง
ขนาดบรรจุ
 
1. ขนาด 200 กรัม
2. ขนาด 500 กรัม
 
 
  กลับ