» Key Account Executive (Modern Trade)
» เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Digital Marketing
» เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์
» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» Factory Engineer
» พนักงานสโตร์
» พนักงานบัญชี
» พนักงานประจำสำนักงาน
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานการตลาด
 
Factory Engineer 4 Position
 
Qualification
  • เพศ : ชาย / หญิง
  • อายุ : 22-30 ปี
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
  • วางแผนงานจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องจักร ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานตามแผน
  • ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
  • หากมีประสบการณ์ เกี่ยวกับวิศวกรโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 
Application Form