» Key Account Executive (Modern Trade)
» เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Digital Marketing
» เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์
» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» Factory Engineer
» พนักงานสโตร์
» พนักงานบัญชี
» พนักงานประจำสำนักงาน
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานการตลาด
 
พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 Position
 
Qualification
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาการศึกษา
  • เพศ ชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีใบขับขี่รถยนตร์
  • มนุษยสัมพันธ์ดี สุขุม รอบคอบ
 
Application Form