» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» พนักงานการตลาด
» Factory Engineer
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานบัญชี
» พนักงานสโตร์
 
Sale Executive (Modern Trade) 1 Position
 
Qualification
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
 
Application Form