» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» พนักงานการตลาด
» วิศวกรโรงงาน
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานบัญชี
» พนักงานสโตร์
 
พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาการศึกษา
  • เพศ ชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีใบขับขี่รถยนตร์
  • มนุษยสัมพันธ์ดี สุขุม รอบคอบ
 
กรอกใบสมัครงาน