» วิศวกรโรงงาน
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก (Import & Export Officer)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» พนักงานบัญชี
» Q.C.
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานสโตร์
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
 
วิศวกรโรงงาน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 24-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
มีประสบการณ์ 0-3 ปีและยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
สามารถเขียนแบบวิศวกรรมได้ (กรณีมีประสบการณ์)
มีความรู้เรื่องวัสดุต่างๆ ที่ใชในการผลิตเครื่องจักร ตลอดทั้งแหล่งที่มาของวัสดุ
มีความรู้เรื่องการจัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
มีความรับผิดชอบสูง
มีปฏิภาณไหวพริบ มีลักษณะความเป็นผู้นำ และมีความเป็นผู้ตาม
 
กรอกใบสมัครงาน