» Key Account Executive (Modern Trade)
» เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Digital Marketing
» เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์
» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» วิศวกรโรงงาน
» พนักงานสโตร์
» พนักงานบัญชี
» พนักงานประจำสำนักงาน
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานการตลาด
 
Key Account Executive (Modern Trade) 3 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, บริหาร, การจัดการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการตลาดและสถานการณ์ทางการตลาด
  • สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลและนำมาใช้ในการบริหารช่องทาง
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองสูง
  • มีทักษะการประสานงานร่วมกับผู้อื่น, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
 
กรอกใบสมัครงาน