ถั่วแดงหลวง
ขนาดบรรจุ
 
1. ขนาด 500 กรัม
 
 
  กลับ