ลูกกระวาน
 
   
โป๊ยกั๊ก
 
   
พริกหอม
   
อบเชย
 
   
ลูกผักชี
 
   
ยี่หร่า