พริกขี้หนูสวนป่น และ น้ำตาลทราย ซาเช่
 
   
พริกขี้หนูสวนป่น ซาเช่
 
   
น้ำตาลทราย ซาเช่
   
พริกน้ำส้ม ซาเช่
 
   
พริกน้ำส้มบด ซาเช่
 
   
ข้าวคั่วทรงเครื่อง