ถั่วเหลือง
ขนาดบรรจุ
 
1. ขนาด 1,000 กรัม
 
 
  กลับ