พริกไทยเม็ดขาวซาเช่
ขนาดบรรจุ
 
1. ซาเช่ละ 12 กรัม (20 ซาเช่/แผง)
 
 
  กลับ