» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» พนักงานบัญชี
» Q.C.
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานสโตร์
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
 
Q.C. 5 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร / Food Science / Food Tech หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีการอบรมระบบ GMP และระบบ HACCP ให้
มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
 
กรอกใบสมัครงาน