» วิศวกรโรงงาน
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» พนักงานบัญชี
» Q.C.
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานสโตร์
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
 
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D ) 2 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวคิดใหม่สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร, การวิเคราะห์ทางสถิติ
หากมีประสบการณ์งาน R&D จะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 
กรอกใบสมัครงาน