» Key Account Executive (Modern Trade)
» เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Digital Marketing
» เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์
» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» วิศวกรโรงงาน
» พนักงานสโตร์
» พนักงานบัญชี
» พนักงานประจำสำนักงาน
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานการตลาด
 
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D ) 4 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวคิดใหม่สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน
  • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร, การวิเคราะห์ทางสถิติ
  • หากมีประสบการณ์งาน R&D จะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 
กรอกใบสมัครงาน