» Key Account Executive (Modern Trade)
» เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Digital Marketing
» เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์
» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» วิศวกรโรงงาน
» พนักงานสโตร์
» พนักงานบัญชี
» พนักงานประจำสำนักงาน
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานการตลาด
 
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Digital Marketing 2 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 
กรอกใบสมัครงาน