» ผู้แทนฝ่ายขาย ตจว. (ภาคใต้)
» พนักงานการตลาด
» วิศวกรโรงงาน
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานบัญชี
» พนักงานสโตร์
 
พนักงานการตลาด 4 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 22-25 ปี
ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ดี
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
กรอกใบสมัครงาน